سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درمان اختلالات خواندن

درمان اختلالات خواندن

مولفین : دکتر مصطفی تبریزی - علیرضا تبریزی - نرگس تبریزی

---------------------------------------------------------------------------------

فهرست مطالب :

بخش اول :

 • اختلالات خواندن
 • اختلالات خواندن قابل درمان است
 • ویژگی‌های کودکان دارای اختلال خواندن
 • انواع اختلال خواندن
 • مقدمات درمان و بازپروری

بخش دوم :

 • درمان
 • درک و تلفظ درست صداها
 • تقویت حافظه شنیداری و توالی شنیداری
 • مشکلات مربوط به ادراک و تمیز دیداری، حافظه و توالی دیداری فهم 
 • فهم واژه جمله، عبارت و متن
 • اقداماتی برای کودکانی که کمی بیش‌فعال و کم‌توجه هستند

بخش سوم:

 • نظریه‌ی دومن و دلاکاتو در درمان اختلال خواندن
 • درمان و بازپروری
 • واژه نامه
 • منابع و مآخذ

---------------------------------------------------------------------------------

درباره کتاب :

بسیاری از دانش‌آموزان که دارای اختلال خواندن هستند و در خواندن کتاب‌های علوم، ریاضی و ... دچار مشکل می‌باشند با برچسب‌هایی هم چون کم‌ذهن عقب‌مانده و امثال آن مواجه می‌شوند که هیچ‌کدام از این‌ها صحیح نیست. مطالعات نشان می‌دهد که اختلال خواندن قابل درمان است. در این کتاب نیز سعی شده است تا با راهکارهای ساده و موثر به آموزگاران، والدین و دانش آموزان کمک شود تا با همکاری یکدیگر و داشتن صبر و حوصله کافی بر این مشکل فایق آیند.