سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان سقوط آسانسور چه باید کرد؟

با پیشرفت علم و تکنولوژی وسایل مکانیکی و به دنبال آن استفاده افراد از این وسایل افزایش یافته است اما همواره ترس از نقص در سیستم های مکانیکی و ایجاد حادثه با افراد همراه بوده است.این در حالی است که بیشتر حوادث بزرگ بر اثر اهمیت ندادن به سرویس آسانسور و یا خطای انسانی اتفاق افتاده است. با آسانسور مانا همراه باشید تا بیشتر در این زمینه صحبت کنیم.

ترس از سقوط آسانسور

ترس از گیر کردن در آسانسور و یا سقوط آسانسور همواره ذهن افراد را درگیر می کند، که بر اساس آمار های سالانه، آسانسور ها 80 میلیارد بار جا به جا می شوند و افراد را با خود جا به جا می کنند این در حالی است که سالانه تنها 27 نفر جان خودر را در حوادث آسانسور از دست می دهند.

پس شانس مردن در حوادث آسانسور 0.00000015 درصد است این میزان 16 برابر کم تر از مرگ ناشی از سقوط از پله ها و 15 برابر کم تر از خطر استفاده از پله برقی است. نصب آسانسور  https://asansormana.com/   به طور استاندارد دارای سری ایمنی می باشند که از اتفاق افتادن هر حادثه آسانسور جلوگیر می کند.

زمان سقوط آسانسور چه باید کرد؟

بعضی از افراد معتقد ند که اگر زمان سقوط آسانسور شروع به بالا و پایین پریدن کنند در زمان برخورد آسانسور با زمین در هوا معلق بوده و این کار باعث جلوگیری از آسیب های ناشی از بررخورد کابین آسانسور با زمین می شود، اما این فکر بسیار غلط است، چون در زمان سقوط آسانسور شما زمان دقیق برخورد کابین آسانسور با زمین را نمی دانید، که کمی قبل از برخورد آسانسور با زمین به هوا بپرید همینطور وقتی شما به هوا می پرید دیگر تعادلی در فرود خود نداشته و امکان دارد سر شما به سقف کابین آسانسور برخورد کند و یا زمان فرود با سر فرود بیایید.

بالا و پایین پریدن در زمان سقوط آسانسور به مراتب بهتر و خطر آن 10 برابر کم تر از آن است که شما در زمان سقوط آسانسور ثابت بایستید و کاری انجام ندهید، ثابت ایستادن شما باعث می شود که همه فشار ناشی از برخورد کابین آسانسور با زمین از طریق پا به بدن شما وارد شده و در آخر صدمات جبران ناپذیر به شما وارد می شود.

در زمان سقوط آسانسور چه باید کرد تا کم ترین آسیب به ما وارد شود؟

بر اساس گفته های پژوهشگران دانشگاه ام ای تی اگر می خواهیم شانس خود را برای آسیب ندیدن در حوادث سقوط آسانسور بالا ببریم باید در زمان سقوط آسانسور به پشت کف آسانسور دراز کشیده و یک دست اجسام نرمی که همراه داریم مثل کیف یا کت را زیر سر گذاشته تا از وارد شدن ضربه به سر جلوگیری کنیم و دست دیگر را روی صورت قرار داده تا اگر قطعاتی از کابین آسانسور سقوط کرد با صورت شما برخورد نکند، دراز کشیدن شما کف کابین آسانسور باعث می شود که فشار ناشی از برخورد کابین آسانسور با زمین به طور متوازن در همه بدن شما پخش شده و از آسیب دیدن اعضای بدن شما جلوگیری شود.

در سال 1945 یک هواپیما با ساختمان امپایر استیت برخورد کرد و انفجار باعث پاره شده کابل های آسانسور و در آخر سقوط آسانسور شد، به طرز معجزه آسایی تنها مسافر آسانسور که یک خانم بود با خوابین از پشت کف کابین آسانسور از سقوط آسانسورر از 75 طبقه جان سالم به در برد.

اگر در زمان سقوط آسانسور در کابین آسانسور تنها نبودیم چه باید کرد؟

راه حل دراز کشیدن در کف کابین آسانسور در زمان سقوط آسانسور زمانی عملی است که شما در آسانسور تنها باشید و در کابین آسانسور فضایی کافی وجود داشته باشد حال اگر در کابین آسانسور تنها نبودید چه باید کرد؟ شما باید کف زمین بنشینید و همه وسایل نرمی که همراه دارید را زیر خود قرار دهید و دیگر افراد حاضر را تشویق کنید تا با شما همراه شوند، در کل باید گفت در زمان سقوط آسانسور شما باید همه تلاش خود را انجام دهید تا سطح تماس بدن خود با کف کابین آسانسور را افزایش دهید.

آیا زمان کافی برای انجام دادن این اقدامات زمان سقوط آسانسور وجود دارد؟

همانطور که قبلا هم اشاره شده قطعات زیادی در آسانسور برای پیشگیری از سقوط در آسانسور های استاندارد تعبیه شده است و می توان گفت احتمال سقوط یک آسانسور استاندارد که به طور مرتب مورد سرویس و نگهداری آسانسور ماهانه قرار می گیرد صفر است و فقط در صورتی یک آسانسور سقوط می کند که همه این قطعات از کار افتاده باشند.

برای مثال می توان گفت اگر همه کابل های آسانسور پاره شوند پاراشوت از سقوط آسانسور جلوگیری می کند، حال اگر زمانی آسانسوری سقوط کند مدت زمانی طول می کشد تا همه قطعات سری ایمنی از کار بیافتد و شما در این مدت زمان می توانید همه اقدامات ذکر شده را انجام دهید. 

منبع :  https://asansormana.com/